kauba tagastamine

Vastavalt võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Teesegud.ee e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, kui kaup on tarbijale üle antud, kui võlaõigusseadusest ei tulene teisiti.

14-päevase taganemisõiguse kasutamisel tuleb lähtuda võlaõigusseaduses ja Teesegud.ee kasutamistingimustes sätestatust. Käesoleval lehel on toodud info kergemaks leidmiseks välja olulisemad tingimused:

1. Tarbija peab taganemisõiguse kasutamisel jälgima võlaõigusseaduse §-s 562 sätestatud tarbija kohustusi. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.

2. Lepingust taganemiseks ehk taganemisõiguse kasutamiseks tuleb kliendil teesegud.ee-le esitada vastav avaldus. Avaldus tuleb saata e-kirja teel aadressil info@teesegud.ee. Pärast avalduse saamist saadab Müüja Kliendile viivitamatult kinnituse avalduse kättesaamise kohta.

3. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

4. Tähelepanu! Toodete tagastamisel veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada oleks välistatud.

5. Kasutades 14-päevast taganemisõigust kannab tarbija asja Teesegud.ee-le tagastamisega seotud otsesed kulud.

6. Kogu toodete eest tasutud summa (sh transpordimaksumus) tagastatakse Kliendile 14 päeva jooksul alates sellest kui Klient on Teesegud.ee-le tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi asja tagasi saatmise kohta. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.

7. Tähelepanu! 14-päevane tagastusõigus ei kehti võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 sätestatud juhtudel, sealhulgas järgneva kauba puhul:
Tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestatud;
Suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt kõrvaklapid jms).